HEXAGON

(Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi)

ÖZEL ŞAHİNKAYA EĞİTİM KURUMLARI AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanımız Rasim ŞAHİNKAYA’nın, “15. Yıl Bursu” olarak, kendi adını taşıyan Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesine (Hexagon) 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde kayıt olacak 9. sınıf öğrencilerine 6 Haziran 2021’de girecekleri LGS sonuçlarına göre vermek istediği burs talebi üzerine aşağıdaki burs tablosu hazırlanmıştır:

(Burs Süresi: Burs, öğrencinin öğrenim göreceği 9-10-11-12. sınıf süresince 4 yıl geçerli olacaktır.)

● 2021 LGS Puanı;

500 tam puan olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 0 (sıfır) TL

498 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 2.000 (ikibin) TL

496 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 4.000 (dörtbin) TL

494 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 6.000 (altıbin) TL

492 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 8.000 (sekizbin) TL

490 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 10.000 (onbin) TL

488 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 12.000 (onikibin) TL

486 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 14.000 (ondörtbin) TL

484 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 16.000 (onaltıbin) TL

480 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 18.000 (onsekizbin) TL

476 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 20.000 (yirmibin) TL

472 ve üzerinde olan 4 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 22.000 (yirmiikibin) TL

468 ve üzerinde olan 8 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 24.000 (yirmidörtbin) TL

464 ve üzerinde olan 10 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 26.000 (yirmialtıbin) TL

460 ve üzerinde olan 24 öğrencinin toplam öğrenim bedeli 28.000 (yirmisekizbin) TL

olacaktır.
BURSLULUĞA BAŞVURU İŞLEMLERİ:

● Burs imkanından yaralanmak ve adaylar arasında öncelik kazanmak için bursiyer adayının velisi başvuru işlemlerini dikkatle okuyup aşağıda bulunan “BAŞVURU SAYFASI” butonundan formu doldurmalıdır.

● Başvurular 26 Nisan 2021 tarihinden başlayıp LGS sonuçlarının açıklanmasından sonraki iki iş günü sonuna kadar yapılabilecektir.

BURSLULUK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYIT SÜRECİ:

● LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda burslu okuma hakkı kazandığı kendisine tebliğ edilen bursiyer adayı velinin, okula kesin kaydını bildirim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde yapmış olması gerekmektedir; kesin kaydını üç iş günü içerisinde yapmaması durumunda velimiz burslu olarak kayıt olma hakkını kaybedecektir.

● Kayıt kabul işlemine LGS puanı en yüksek olan öğrenciye öncelik sırası tanınarak başlanacaktır. LGS puanlarının eşit olması halinde adaylar arasındaki kayıt önceliğini sırasıyla şu durumlar belirleyecektir: Özel Şahinkaya Ortaokulu mezunu olmak, ailenin belgelendirmesi doğrultusunda gelir durumu daha düşük olmak, ailede öğrenim görmekte olan çocuk sayısı daha fazla olmak, yaşı daha küçük olmak.

● Burslulukta belirlenen ücret karşılığı okulumuz 9. sınıfına kaydolmuş olan öğrencinin devam edecek yıllardaki ücretlerindeki artış, 9. sınıf için ödediği bedelin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan resmi [TEFE+TÜFE] / 2 + %5 oranına bağlı kalınarak her yıl için yapılacaktır.

BURSLULUĞUN SONA ERMESİ:

● Öğrencinin, öğrenim göreceği öğretim yılı içerisinde ağırlıklı dönem notu ortalaması 70 puanın altına düşmesi durumunda kendisi için sağlanan burs imkanı sona erdirilecektir.

● Öğrencinin, öğrenim göreceği öğretim yılı içerisinde herhangi bir disiplin cezası alması durumunda kendisi için sağlanan burs imkanı sona erdirilecektir.

● Öğrencinin, bağımlılık yapan herhangi bir kötü alışkanlığı olduğunun ya da kanunen yasaklı maddeleri kullandığının tespiti durumunda (tütün, alkol, uyuşturucu vb. mamuller) kendisi için sağlanan burs imkanı sona erdirilecektir.

● Öğrencinin, süreçte herhangi bir nedenle okulumuzla resmi ilişiğini keserek farklı bir okula naklolmasını gerektirecek durumun oluşması halinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62. Maddesinin 6. Fıkrasına göre velisinden öğrenci için burslulukla belirlenen yükümlülükleri dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

● Herhangi bir nedenle okulumuzla resmi ilişiğini keserek farklı bir okula naklolan burslu öğrenci, okulumuza tekrar dönmesi durumunda bursluluk haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Ali Serhan ŞAHİNKAYA
Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi
Kurucu Temsilcisi


© 2021 - Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları | Bursa